^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dowody do Aktów Małżeństwa

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 21
- brak danych -
1866

1866 - 1866
polski
- brak danych -
- brak danych - 11
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
215x350 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -