^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dowody do Aktów Małżeństwa

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 22
- brak danych -
1867

1867 - 1867
polski
- brak danych -
- brak danych - 12
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -