^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dokumenty k aktam Brakosoczietania

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 26
- brak danych -
1871

1871 - 1871
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 16
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -