^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dokumenty k Aktam Brakosoczietania

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 31
- brak danych -
1876

1876 - 1876
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 21
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
225x360 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -