^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Geburtenbuch

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1910-1914

1910 - 1914
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -