^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Annexa do ślubów-[dokumenty do akt małżeństw]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 81
- brak danych -
1845-1846

1845 - 1846
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
225x355 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -