^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga akt urodzeń [...] [za lata 1903-1916]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 96
- brak danych -
1903-1916

1903 - 1916
polski
niemiecki
rosyjski
- brak danych -
1903-1916 - brak danych -
księga rękopis
dobry
600 - brak danych -
220x345 mm Tak
brak mikrofilmu
od nr 69/1903 (wrzesień/październik) do nr 12/1916 (marzec); skorowidze do aktów z poszczególnych roczników
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -