^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga aktów urodzeń za lata 1906-1914]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 157
- brak danych -
1906-1914

1906 - 1914
rosyjski
- brak danych -
1906-1914 - brak danych -
księga rękopis
po konserwacji
1007 - brak danych -
230x350 [mm] Tak
brak mikrofilmu
od nr 241/1906 (grudzień) do nr 195/1914 (grudzień); skorowidze do poszczególnych roczników
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -