^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 47
- brak danych -
1895-1899

1895 - 1899
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Skorowidz e alfabetyczne urodzonych w latach 1895-1898
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -