^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Alegata

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 133
- brak danych -
1903

1903 - 1903
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt rękopis
dobry
59 - brak danych -
222x340 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -