^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejestr urodzonych

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 66
- brak danych -
1634-1937

1634 - 1937
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -