^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Traubuch

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
1795-1825

1795 - 1825
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -