^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dowody do akt małżeństw

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 70
- brak danych -
1816

1816 - 1816
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -