^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rozkazy Ignacego Czyńskiego - komisarza pełnomocnego województwa augustowskiego

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 3
- brak danych -
1863 3 XI, 1864, 1 VIII, 19 IX, 24 X, 30 X

1864 - 1864
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
dobry
9 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
4 listy- rozkazy, 2 z nich na blankiecie z nadrukiem "Rząd Narodowy Komisarz Pełnomocny Województwa Augustowskiego". s. 1, 4-5, 9 odcisk pieczęci. W legendzie pieczęci napis: RZĄD NARODOWY KOMMISARZ PEŁNOM. WOJEW. AUGUSTOWSKIEgo.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -