^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga metrykalna urodzonych parafii Dobra Szlachecka]

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1784-1824, 1830

1784 - 1824
1830 - 1830
łaciński
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 40
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
MIKROFILM NR P-122; wpisy urodzeń do 31 VII 1824 r.; błąd w paginacji, po s. 138 jako kolejna s. 140; s. 140 - wpis oraz pieczęć lakowa Urzędu Cyrkularnego w Sanoku z r. 1830
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -