^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Liber natorum villae Dobra ad parochiam Ulicensem spectanta ab anno domini 1824, t. III

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 2
[Księga urodzeń wsi Dobra do parafii Ulucz należącej od roku 174, tom III]
1824-1842

1824 - 1842
łaciński
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 41
księga druk rękopis
do konserwacji
96 - brak danych -
370x240x10 mm Tak
całkowicie P-123
MIKROFILM NR P-123; s. 96 - wpis oraz pieczęć lakowa Urzędu Cyrkularnego w Sanoku z r. 1830
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -