^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Liber copulatorum ecclesiae Parochialis Dobrzaniensis Decanatus Bircensis Circuli Sanocensis

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 3
[Księga małżeństw parafii w Dobrej w dekanacie birczańskim, cyrkule sanockim]
1777-1862

1777 - 1862
polski
łaciński
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 42
księga druk rękopis
do konserwacji
96 - brak danych -
350x235x05 mm Tak
całkowicie P-124
MIKROFILM NR P-124; s. 96 - wpis oraz pieczęć lakowa Urzędu Cyrkularnego w Sanoku z r. 1830; wpisy prowadzono do 16 II 1862 roku
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -