Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór szczątków zespołów jednostek i instytucji wojskowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1816-1941
- brak danych - 1816 - 1941
- brak danych - nie
wojsko i organizacje paramilitarne - jednostki wojskowe - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Zespół zmikrofilmowany - nr mkrf. PP-l 1634–PP-l 1735
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 C.K. Pułk Piechoty Liniowej nr 45 [K.K. Linien Infanterie Regiment Nr 45] 1 1816-1865 105
2 Magazyn Wojskowy w Głębokiej 1 1846-1847 14
3 C.K Pułk Piechoty Obrony Krajowej Nr 17 Rzeszów 4 Batalion w Sanoku Naczelny Lekarz [K.K. Landwehrinfanterieregiment Nr 17 Rzeszów 4 Bataillon in Sanok Oberarzt] 1 1897-1897 56
4 C.K Pułk Piechoty Obrony Krajowej Nr 18 Przemyśl 4 Batalion w Sanoku [K.K. Landwehrinfanterieregiment Nr 18 Przemyśl 4 Bataillon in Sanok] 3 1904-1914 164
5 C.K. Komenda Wojskowa we Lwowie [K.u.k. Militärkommando in Lemberg] 1 1914-1914 16
6 C.K. Komenda Twierdzy we Lwowie [K.u.k. Festungskommando in Lemberg] 1 1914-1914 23
7 Wspólna Komenda Drużyn Sokolich i Drużyn Bartoszowych we Lwowie 1 1914-1914 12
8 C.K. Komenda Twierdzy w Przemyślu [K.u.k. Festungskommando in Przemyśl 1 1899-1915 42
9 C.K. Komenda Linii Etapów w Ökörmezö [k.u.k. Etappenlinienkommando in Ökörmezö] 1 1914-1914 38
10 Naczelnik Powiatu Jaworowskiego [Naczalnik Jaworowskago Ujezda] 1 1914-1915 32
11 Komendant Etapu Jaworów [Komendant Etapa Jaworow] 1 1914-1915 14
12 Naczelnik Garnizonu Miasta Jaworowa [Naczalnik Garnizona Goroda Jaworowa] 1 1915-1915 17
13 Dowództwo Grupy generała majora von Nicla w składzie załogi Twierdzy Przemyśl 1 1915-1915 14
14 Komendant Twierdzy Przemyśl 1 1915-1915 9
15 Naczelnik Powiatu Przemyskiego [Naczalnik Peremyszlskaga Ujezda] 1 1915-1915 8
16 Komenda Posterunku Żandarmerii w Parkanach [Gandarmeriepostenkommando in Parkany] 1 1915-1915 9
17 C.K. Dowództwo Przyczółka Mostowego w Przemyślu [K.u.k. Brückenkopfkommando in Przemyśl] 5 1915-1916 62
18 Komenda Legionów Polskich 1 1915-1917 74
19 Dowództwo Polskiego Korpusu Posiłkowego 1 1917-1918 21
20 C.K. Komendant Miasta jako Komendant Twierdzy w Krakowie [k.u.k. Stadtkommandant als Festungskommandant in Krakau] 1 1917-1917 10
21 C.K. Krajowa Komenda Żandarmerii Nr 5 Oddział Nr 4 w Przemyślu [K.u.k. Landesgendarmeriekommando Nr 5 Abteilung Nr 4 Przemyśl] 1 1917-1917 12
22 C.K. Komenda Wojskowa w Przemyślu Oddział Wywiadowczy [K.u.k. Militärkommando in Przemyśl Nachristenstelle] 3 1917-1918 97
23 C.K. Dowództwo 2 Armii [K.u.k. 2 Armeekommando] 1 1918-1918 44
24 Dowództwo Okręgu Lwów Polskiej Organizacji Wojskowej 1 1918-1918 8
25 C.K. Prokuratoria Wojskowa w Przemyślu [K.u.k. Heeresanwalt in Przemyśl] 1 1918-1918 15
26 Terezjańska Akademia Wojskowa w Wiener Neustadt 1 32
27 Polska Komenda Wojskowa we Lwowie 1 1918-1918 8
28 Komenda Powiatowa Wojska Polskiego w Sanoku 1 1918-1918 9
29 Okręgowa Komenda Wojskowa w Stryju [Okrużna Komanda Wijśkowa w Stryju] 3 1918-1919 66
30 51 Pułk Strzelców Kresowych 1 1918-1919 11
31 Dowództwo Tyłów Grupy Operacyjnej brygadiera Minkiewicza w Sanoku 1 1918-1919 18
32 Dowództwo Wojsk Polskich na Galicję Wschodnią we Lwowie 1 1919-1919 16
33 Dowództwo Powiatu Wojskowego w Przemyślu 1 1919-1919 79
34 Dowództwo Okręgu Wojskowego w Przemyślu Drukarnia Wojskowa 1 1919-1919 39
35 Dowództwo Grupy majora Hellmanna w Przemyślu 2 1919-1919 24
36 Batalion Zapasowy 36 Pułku Piechoty im. Hetmana Mazepy w Kołomyji [Zapasnyj kurin' 36 pp im. hetmana Mazepy w Kołomyji] 1 1919-1919 11
37 Komenda Placu w Przemyślu 1 1919-1919 8
38 Dowództwo Etapu Wojsk Polskich we Lwowie 1 1919-1919 15
39 Dowództwo Armii Generała Hallera 1 1919-1919 10
40 Dowództwo 29 Pułku Piechoty w Kaliszu 1 1919-1919 12
41 Dowództwo Okręgu Etapowego w Przemyślu 1 1919-1919 16
42 Dowództwo Miasta i Placu w Przemyślu 1 1919-1919 9
43 Dowództwo 4 Dywizji Piechoty w Dubnie 1 1919-1919 11
44 Dowództwo Okręgu Generalnego w Krakowie 0 0
44.1 Oddział X 1 1919-1919 10
44.2 Wydział II Sztabu 8 1919-1921 149
45 Dowództwo Okręgu Generalnego Lwów 3 1919-1921 88
46 Dowództwo Okręgu Generalnego Lwów Ekspozytura Zarządu Archiwalnego w Przemyślu 1 1919-1921 19
47 Dowództwo Obozu Warownego w Przemyślu 1 1920-1921 29
48 Dowództwo Okręgu Etapowego Płoskirów 1 1920-1920 10
49 Dowództwo Ochotniczej Legii Obywatelskiej w Przemyślu 1 1920-1920 9
50 Dowództwo Etapów Wojska Polskiego na Ukrainie 1 1920-1920 29
51 Dowództwo Grupy kapitana Majewskiego w Brodach 1 1920-1920 9
52 Dowództwo Miasta i Placu we Lwowie 1 1920-1920 9
53 Ministerstwo Spraw Wojskowych Departament V Inżynierii i Saperów 1 1922-1922 288
54 Kierownictwo Rejonu Inżynierii i Saperów w Przemyślu 1 1923-1923 9
55 Dowództwo 10 Pułku Saperów w Przemyślu 1 1928-1928 13
56 Fundusz Oszczędnościowo-pożyczkowy podoficerów zawodowych Wojskowego Sądu Okręgowego Nr X i Prokuratury Wojskowej w Przemyślu 1 1928-1928 10
57 Komendant Garnizonu Przemyśl 1 1936-1936 12
58 Ognisko Podoficerów Zawodowych w Przemyślu 1 1936-1936 12
59 Związek Obrońców Podkarpacia Oddział w Sanoku 1 1939-1939 9
60 Komenda Garnizonu w Łańcucie 1 1939-1939 12
61 Komenda Rejonu Uzupełnień w Przemyślu 1 1939-1939 9
62 Dowództwo Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu 0 0
62.1 Sztab 1 1939-1939 11
62.2 Dowódca Obrony Przeciwlotniczej 1 1939-1939 10
62.3 Okręgowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1 1939-1939 9
63 Kijowski Okręgowy Zarząd Wojenno-Budowlany Odcinek Robót Wojenno-Budowlanych Nr 143 Przemyśl [Kijewskoje Okrużnoje Wojenno-Stroitielnoje Uprawlenie Uczastok Wojenno-Stroitielnych Robot Nr 143 Peremyszl] 1 1941-1941 69
64 Materiały różne 15 1914-1926 413

Amount of archival material

114

101

0

0.43

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -