Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgu Nr 59 w Równem Wołyńskim

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1938
- brak danych - 1938 - 1938
- brak danych - nie
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Zespół zmikrofilmowany - nr mkrf. 56/2979–56/2994
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/807/0/-/1 Okólniki i korespondencja z Generalnym Komisarzem Wyborczym w Warszawie 1938 0
56/807/0/-/2 Mianowanie Komisarza Wyborczego 1938 0
56/807/0/-/3 Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej 1938 0
56/807/0/-/4 Wykazy przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych (Sejm) i ich zastępców 1938 0
56/807/0/-/5 Wykazy kandydatów na przewodniczących zebrań obwodowych (Senat) i ich zastępców 1938 0
56/807/0/-/6 Protokół posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej 1938 0
56/807/0/-/7 Protokół czynności Okręgowej Komisji Wyborczej 1938 0
56/807/0/-/8 Protokoły czynności Obwodowych Komisji Wyborczych (wybory do sejmu) 1938 0
56/807/0/-/9 Protokoły wyborcze w sprawie wyborów delegatów do zgromadzenia okręgowego 1938 0
56/807/0/-/10 Protokół zgromadzenia okręgowego (wybory do Sejmu) 1938 0
56/807/0/-/11 Protokół zebrań obwodowych - wybory do Senatu 1938 0
56/807/0/-/12 Korespondencja ogólna w sprawie wyboru do Sejmu i Senatu (diety i koszty podróży, wydatki na cele organizacji wyborów, obsługa radiowo-telegraficzna) 1938 0
56/807/0/-/13 Korespondencja z Obwodowymi Komisjami Wyborczymi (wybory do Sejmu, informacje o rozpoczęciu urzędowania przez komisje, przygotowanie lokali) 1938 0
56/807/0/-/14 Korespondencja dotycząca wyborów do Senatu (zawiadomienia o terminach zebrań, przygotowanie lokali) 1938 0
56/807/0/-/15 Odwołania w sprawach reklamacji złożonych do obwodowych komisji wyborczych oraz w związku z decyzjami tych komisji 1938 0
1 2

Amount of archival material

16

16

0

0.06

0.06

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -