Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Korzeniewski I.M. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1908-1915
- brak danych - 1908 - 1915
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 996 j.a.
- brak danych - Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości W 2009r sporządzo spis akt uprzednio bez ewidencji

Amount of archival material

996

0

0

1.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -