Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Chojnacki Adam notariusz publiczny województwa podlaskiego

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1818-1851 [1852-1854]
- brak danych - 1818 - 1851
1852 - 1854
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz książkowy Yes 46 j.a. T.4
Organizację notariatu w początkowym okresie normowała ustawa notarialna dla Księstwa Warszawskiego z 1808 roku. Wprowadziła ona podział na : pisarzy aktowych ( działających przy Sądzie Apelacyjnych w Warszawie, którzy swoje czynności mogli wykonywać na terenie całego kraju ), rejentów kancelarii ziemiańskiej ( działających przy Trybunałach Cywilnych , wykonujących czynności notarialne w okręgu Trybunału ) i rejentów ( notariuszy ) kancelarii okręgowych ( działających przy Sądach Pokoju i na ich terenie spełniających swoje funkcje ). Ustawy hipoteczne z 1818 r. i 1825 r. zniosły funkcję pisarzy aktowych i zmieniły nazwę notariuszy urzędujących przy hipotekach na rejentów okręgowych. Zwierzchnictwo nad notariatem sprawowała Komisja Rządowa Sprawiedliwości a bezpośredni nadzór odpowiednie sądy.
Reforma sądownictwa w Królestwie Polskim przeprowadzona w 1875 r. wprowadziła także w życie rosyjską ustawę notarialną z 1866 r. i na jej podstawie wprowadzono podział notariuszy na urzędujących przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych i sądów pokoju. Notariuszy mianowała Izba Sądowa Warszawska na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego. Jako urzędowy wprowadzono język rosyjski. Wyżej wymienione przepisy ( ze zmianami ) obowiązywały do 1934 r., kiedy to na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 27 X 1933 r. wprowadzono jednolite dla całego kraju prawo o notariacie. Określiło ono prawa i obowiązki notariuszy oraz powołało do życia izbę notarialną i radę notarialną. Przepisy te obowiązywały do 1952 r., kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 V 1951 r. „ Prawo o notariacie” zlikwidowano prywatne kancelarie notarialne powołując do życia Państwowe Biura Notarialne, działające przy Sądach Powiatowych.
Notariusze byli urzędnikami publicznymi, którzy działali w interesie państwa jednocześnie ich działalność miała charakter prywatnoprawny pobierali bowiem wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności.
Akta notarialne 1818 – 1851 sygn. 1 – 40, Repertorium i skorowidze 1822 – 1842 Sygn. 41 - 42, Skorowidz 1822 sygn. 43, Repertorium 1818 – 1821 sygn. 44, Repertorium i skorowidze 1843 – 1854 sygn. 45, Repertorium 1818 – 1822 sygn. 46 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/100/0/-/1 Akta Notarialne Adama Chojnackiego Notariusza Województwa Podlaskiego księga I Rok 1818 od N 1 do 12-56 1818-1818 0
62/100/0/-/2 Księga I wsza Rok 1819 od N 1 do 18-264 Adama Chojnackiego Rejenta [Akta notarialne od nr 1 do nr 264] 1819-1819 0
62/100/0/-/3 Księga II Rok 1819 od N 265 do 515 Adama Chojnackiego Rejenta [Akta notarialne od nr 265 do nr 515] 1819-1819 0
62/100/0/-/4 Księga I Rok 1820 od N1 do N166 Adama Chojnackiego Rejenta [Akta notarialne od nr 1 do nr 166] 1820-1820 0
62/100/0/-/5 Księga II Rok 1820 od N 167 do N 314 Adama Chojnackiego Rejenta [Akta notarialne od nr 167 do nr 314] 1820-1820 0
62/100/0/-/6 Księga I Rok 1821 od N 1 do N 258 Chojnacki [Akta notarialne od nr 1 do nr 258] 1821-1821 0
62/100/0/-/7 Księga II Rok 1821 od N 259 do N 554 Adam Chojnacki [Akta notarialne od nr 259 do nr 554] 1821-1821 0
62/100/0/-/8 Księga I Rok 1822 akta niehipoteczne Adama Chojnackiego Rejenta [Akta notarialne od nr 1 do nr 176] 1822-1822 0
62/100/0/-/9 Księga II Rok 1822 akta niehipoteczne Adama Chojnackiego Rejenta [Akta notarialne od nr 1 do nr 312] 1822-1822 0
62/100/0/-/10 Rok 1823 Adama Chojnackiego Rejenta [Akta notarialne od nr 1 do nr 314] 1823-1823 0
62/100/0/-/11 Rok 1824 Adama Chojnackiego Rejenta [Akta notarialne od nr 1 do nr 268] 1824-1824 0
62/100/0/-/12 Rok 1825 Adama Chojnackiego Rejenta [Akta notarialne od nr 1 do nr 253] 1825-1825 0
62/100/0/-/13 Księga I Rok 1826 od N 1do N 175 [Akta notarialne od nr 1 do nr 175] 1826-1826 0
62/100/0/-/14 Księga II Rok 1826 od N 176 do N 332 Adama Chojnackiego Rejenta [Akta notarialne od nr 176 do nr 332] 1826-1826 0
62/100/0/-/15 Rok 1827 [Akta notarialne od nr 1 do nr 186] 1827-1827 0
1 2 3 4

Amount of archival material

46

46

0

4.20

4.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -