Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Maliszkiewicz F.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1878-1881
- brak danych - 1878 - 1881
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 3 j.a. ( nab. 139/64)
- brak danych - zawiera akta w sprawie egzekucji należności dłużnych oraz sprzedaży w drodze licytacji majątku spadkowego - brak danych -

Amount of archival material

3

0

0

0.02

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -