Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wróblewski K.E. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1876-1908
- brak danych - 1876 - 1908
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 344 j.a.
- brak danych - zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika - brak danych -

Amount of archival material

344

0

0

0.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -