Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sporadkiewicz T.I. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1876-1880
- brak danych - 1876 - 1880
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 37 j.a.
- brak danych - Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Poprzednia karta z 2004-02-17

Amount of archival material

37

0

0

0.06

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -