^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Akta zgonów]

Archiwum Państwowe w Siedlcach
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1830
data not found polski
- brak danych -
- brak danych - 32
księga rękopis
dobry
- brak danych - 8
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
mikrofilm 318018
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -