Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Turecki W.A. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1885-1905
- brak danych - 1885 - 1905
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 125 j.a.
- brak danych - Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości w 2009r sporządzono spis akt zespołu
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/20/0/-/1 Postępowanie komornika sądowego przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej W. A. Tureckiego o wyegzekwowaniu od Osipa Rogusa wypłaty 153 rubli na korzyść Gerszka Fajnsztejna 1885-1887 0
62/20/0/-/2 Postępowanie komornika sądowego przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej W. A. Tureckiego o wyegzekwowanie od Iwana Machnika wypłaty Chaimowi Ledergendlerowi 330 rubli 1886-1887 0
62/20/0/-/3 Postępowanie komornika sądowego przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej W. A. Tureckiego o wyegzekwowanie od Izydera Olejnika wypłaty Adnrei Wujcickiej 236 rubli 1886-1889 0
62/20/0/-/4 Postępowanie komornika sądowego przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej I obwodu W. A. Tureckiego o wyegzekwowanie od spadkobierców Moszka Finkelsztejna wypłaty 160 rubli i % na korzyść Giecela Cukera 1891 0
62/20/0/-/5 Postępowanie komornika sądowego przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej I obwodu W. A. Tureckiego o wyegzekwowanie od Iwana Osipa Gajownika wypłaty 46 rubli 20 kop i % na korzyść Abrama Kajma 1891 0
62/20/0/-/6 Postępowanie komornika sądowego przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej I obwodu W. A. Tureckiego o wyegzekwowanie od Józefa Markowskiego wypłaty 343 rubli i % na korzyść Franka Witeka 1891-1892 0
62/20/0/-/7 Postępowanie komornika sądowego przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej I obwodu W. A. Tureckiego o wyegzekwowanie od Wojciecha Łukasika wypłaty 51 rubli 70 kopiejek na korzyść Wojciecha Suszniaka 1891 0
62/20/0/-/8 Postępowanie komornika sądowego przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej I obwodu W. A. Tureckiego o wyegzekwowanie od Jana i Zofii Borkowskich wypłaty na korzyść Jana Kraszewskiego 110 rubli i % 1891 0
62/20/0/-/9 Postępowanie komornika sądowego I obwodu przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej W. A. Tureckiego o wyegzekwowanie od Aleksandra Maksimowskiego 604 rubli i % na korzyść Miejera Mariamowa 1891-1892 0
62/20/0/-/10 Postępowanie komornika sądowego I obwodu przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej W. A. Tureckiego o wyegzekwowaniu od Albina Różyckiego 88 rubli i % na korzyść Berka Mienbielcwejga 1891 0
62/20/0/-/11 Postępowanie komornika sądowego I obwodu przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej W. A. Tureckiego o opuszczeniu przez Michała Czubaszka gospodarstwa Antoniego Łukasika i wyegzekwowaniu od niego 3 rubli 1891 0
62/20/0/-/12 Postępowanie komornika sądowego I obwodu przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej W. A. Tureckiego o wyegzekwowaniu od Abrama Bier Pringlera na korzyść Icka Zospy Dwojry Cieszyńskich pozostałych 50 rubli i % 1891 0
62/20/0/-/13 Postępowanie komornika sądowego I obwodu przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej W. A. Tureckiego o wyegzekwowaniu od Balbiny Pryzant na korzyść Jankela Rechtika 115 rubli i %, Rywki Rechtik 115 rubli i % 1892 0
62/20/0/-/14 Postępowanie komornika sądowego I obwodu przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej W. A. Tureckiego o wyegzekwowaniu od Andrieja Tymoflewa na korzyść Icka Pergamenta pozostałych 78 rubli i % 1892 0
62/20/0/-/15 Postępowanie komornika sądowego I obwodu przy zjeździe sędziów pokoju I okręgu Guberni Siedleckiej W. A. Tureckiego o wyegzekwowaniu od Aleksandra i Juli Chotkowskich 308 rubli i % na korzyść Icka Felgendlera 1892 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

125

0

0

0.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -