Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Chudoparow G. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1912-1914
- brak danych - 1912 - 1914
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 14 j.a ( nab. 123/64)
- brak danych - akta egzekucji należności dłużnych, sprzedaży przez licytację nieruchomości, podziału majątków spadkowych Poprzednia karta z 2004-02-17

Amount of archival material

14

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -