Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Witkowski J. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1880-1891
- brak danych - 1880 - 1891
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 3 j.a ( nab. 125/64)
- brak danych - Zawiera trzy jednostki akt w sprawie wyegzekwowania należności pieniężnych. Poprzednia karta z 2004-03-29

Amount of archival material

3

0

0

0.02

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -