Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Teodorowicz F.M. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1884-1884
- brak danych - 1884 - 1884
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 1 j.a ( nab. 118/64)
- brak danych - Zawiera akta w sprawie wyegzekwowania należności pieniężnych. Poprzednia karta z 2004-02-17

Amount of archival material

1

0

0

0.01

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -