Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Borowski A.N. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1897-1914
- brak danych - 1897 - 1914
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 49 j.a ( nab. 116/64, nab. 4169/10
- brak danych - Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości - brak danych -

Amount of archival material

49

0

0

0.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -