Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Pokoju w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1864-1914
- brak danych - 1864 - 1914
- brak danych - częściowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały rosyjski
bez ewidencji No 11860 j.a (nab.9,50 mb nab.237/66, nab.473/71)
inwentarz kartkowy roboczy Yes 140 j.a 0,50 mb
- brak danych - Zawiera akta spraw opiekuńczych , cywilnych i karnych.

- Akta spraw o ustanowienie opieki 1866 – 1886 sygn. 1 – 26
- Akta spraw cywilnych 1902 – 1914 sygn. 27 – 140
- Akta spraw cywilnych i karnych ( nieopracowane ) 1866 – 1914 11860 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

12000

0

11860

9.80

0.00

9.30

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -