Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Gminny 4 Okręgu Powiatu Siedleckiego

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - [1855-1876] 1876-1916 [1926]
Gminnyj Sud 4 Okruga Sedleckago Uezda 1865 - 1916
1916 - 1926
- brak danych - częściowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes 961 j.a. T. 489
Sądy gminne wprowadzono na terenie Królestwa ukazem z dnia 19.02./2.03.1864. Ukazem z 19.02./3.03. 1875r zlikwidowano IX i X Departamenty Warszawskie Rządzącego Senatu, Sąd Apelacyjny, trybunały cywilne i handlowe, sądy kryminalne, sądy policji poprawczej, sądy pokoju, sądy gminne utworzone w 1864r oraz sądownictwo należące do burmistrzów i prezydentów miast .Z dn.1/13 lipca 1876 roku rozciągnięto na Królestwo Polskie moc rosyjskich ustaw sądowych z dn.20.11./2.12.1864 roku o organizacji sądów, kar wymierzanych przez sądy pokoju, procedury karnej i cywilnej. Zawiesiły działalność po ewakuacji rosyjskich wojsk i urzędów w lipcu 1915r. Wznowiły ją w końcu 1915r i w styczniu - lutym 1916r rozpatrywały sprawy, jakie wpłynęły w 1915r. Sąd miał siedzibę w Wiśniewie, rozpatrywał sprawy z gmin: Starawieś, Wiśniew, Domanice, Jastrzębie (1882 włączona do gm. Domanice). Skorowidze archiwalne 1876-1895 sygn. 1-2
Księgi protokółów posiedzeń sądów gminnych:
Wiśniew 1865-1869 sygn. 3
Domanice 1870-1872 sygn. 4
Sąd Gminny 4 Okręgu 1876-1881 sygn. 954
Rejestry
Rejestry Spraw Opiekuńczych 1860 –1915 sygn. 5-6
Rejestry Spraw Cywilnych 1876-1915 sygn. 7-35
Rejestr Spraw Karnych 1914 sygn. 36
Skorowidze
Skorowidze Spraw Cywilnych 1876-1915 sygn. 37-54
Skorowidz Spraw Karnych 1912-1915 sygn. 55
Akta spraw opiekuńczych:
Odziedziczone po gminie Starawieś 1860 – 1893 sygn. 56-73
Odziedziczone po gminie Wiśniew 1869-1893 sygn. 74-88
Odziedziczone po gminie Jastrzębie 1870-1893 sygn. 89-98
Odziedziczone po gminie Domanice 1855-1893 sygn.99-114
Wniesione w latach 1877 –1915 sygn. 115-604
Akta spraw o ochronę mienia 1879-1895 sygn. 605-673
Akta spraw cywilnych 1876-1915 sygn. 674 –951
Akta spraw karnych 1876-1878, 1893 sygn. 952-953
Księga protokółów posiedzeń
Sądu Gminnego 4 Okręgu 1876-1881 sygn. 954
2005 - doinwentaryzowano 2 sprawy opiekuńcze: 12/1910, 3/1911 sygn. 955-956
2007 doinwentaryzowano 5 j.a.
Rejestr spraw cywilnych za 1898r sygn. 957
fascykuł spraw cywilnych za lata 1881-1883 nr 548-1075 sygn. 958
sprawy opiekuńcze z gminy Jastrzębie nr 42 (arch.112/1893) i 62 (arch.62/1893) sygn. 959-960
spraw cywilna 315/1911 sygn. 961
Do zespołu włączono akta byłego zespołu nr 1149 Sąd Gminny w Domanicach

Amount of archival material

961

961

0

6.40

6.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -