Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Forbrodt A.W. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1912-1915
- brak danych - 1912 - 1915
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 5 j.a ( nab. 146/64)
- brak danych - akta egzekucji należności dłużnych Porzednia karta z 2004-02-17 utraciła ważność

Amount of archival material

5

0

0

0.02

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -