Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Stok Ruski z siedzibą w Mordach powiat Siedlce

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1919-1954
- brak danych - 1919 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 20 j.a T.436
spis zdawczo-odbiorczy Yes 2 j.a nab. 4672/2013
Nazwa zespołu umowna. Gmina Stok Ruski z siedzibą w Mordach została utworzona w 1919 roku, po przywróceniu z dniem 7 lutego 1919 r. osadzie Mordy praw miejskich na mocy Dekretu o samorządzie miejskim (Dz. PR pp 1919 nr 13 poz.140) w miejsce istniejącej w latach 1867 -1918 gminy Mordy, do której wchodził także Stok Ruski (Patrz Słownik Geograficzny KP Warszawa 1885 t. VI k. 677). Wg Wykazu gromad PRL z 1952r gmina obejmowała obszar 22 gromad: Bejdy, Czepielin, Czepielin Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Głuchów, Klimonty, Klimy, Mordy majątek, Ogrodniki, Pieńki Wyczólskie, Ptaszki, Roguziec, Sosenki, Stasin, Stok Ruski, Suchodół Wielki, Suchodół- Wypychy, Wojnów, Wólka Leśna, Wólka Soseńska, Wyczółki. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego jest znana już w Księstwie Warszawskim. Ustawa z 2.03.1864r określała kompetencje samorządu gminnego w Królestwie. Organem ustawodawczym gminy było zebranie ogólne, wykonawczym - wójt. Na mocy dekretu z 27.10.1918r powołane zostały rady gminne, przejęły one kompetencje ustawodawcze. Zarząd gminny posiadał kompetencje wykonawcze. W okresie okupacji hitlerowskiej gminy pozbawione zostały samorządu. Działalnością gminy kierował wójt przy pomocy doradców. Na mocy ustawy z 1950r zniesione zostały zarządy gminne oraz stanowisko wójta. Władzę w gminach przejęły gminne rady narodowe. Organem wykonawczym rady było prezydium. W 1954 r. Gminna Rady Narodowa gminy Stok Ruski uległa likwidacji. 1. Protokóły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej 1951-1952 sygn. 1-2, 2. Protokóły posiedzeń gminnej rady narodowej 1948-1953 sygn. 3-6, 3. Protokóły posiedzeń komisji 1953 sygn. 7-8, 4. Uchwały z zebrań wiejskich 1919-1948 sygn. 9, Protokóły z zebrań sołtysów 1939-1954 sygn. 13-20, Protokóły z sesji 1954 sygn. 21, protokóły z posiedzeń Prezydium 1954 sygn.22 - brak danych -

Amount of archival material

22

20

0

0.16

0.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -