Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1953-1968
- brak danych - 1953 - 1968
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 31 j.a.
- brak danych - - brak danych - Akta PMRN w Ostrowi Mazowieckiej przechowywane są też w zespole 79/463/0

Amount of archival material

31

0

0

0.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -