Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - [1895] 1917-1939 [1975]
- brak danych - 1917 - 1939
1975 - 1975
- brak danych - częściowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 2946 j.a nab. 2852, 2978, 3273, 3276 3279, 3301, 3302, 3312, 3868, 3916,4059, 4225
inwentarz kartkowy roboczy No 8713 j.a.
bez ewidencji No 4783 j.a.
inne pomoce No 12000 j.a. ( typowne do brakowania)
spis roboczy Yes 19928 j.a. ZoSIA
- brak danych - Zewidencjonowana część (28 894 j.a. Stan na 31.12.2011): 12000 spis akt typowanych do brakowania, inwentarze robocze (kartkowe i tabele WORD) 11687 j.a. , spis zdawczo-odbiorczy 2946 j.a. 22,29 mb, inwentarz elektroniczny 15535 j.a. (stan na 31.12.2015)
Zespół zawiera pomoce ewidencyjne – repertoria, skorowidze, wykazy, terminarze, księgi opłat itp. Oraz akta spraw prowadzonych we wszystkich wydziałach sądu.
Akta osobowe pracowników - 629 j.a. - spis zdawczo-odbiorczy
Nab. 3273/04 Rep.C 1918-19, Rep.JK 1938, skor. C 1931, Skor. II inst. 1932, Rep akt os. 1917-1975, Dz. Kanc. 1937-38
nab. 3276/04, 3279/04 - akta osobowe personelu sądów (623 j.a.)
Wydział Rejestru Handlowego 1921-1968 - 291 j.a. 1,85 mb ; Wydział Odwoławczy 1919- 1948 - og. 243j.a, 2,30 mb: Sobolew -26 j.a. 0,25mb, Garwolin - 49j.a.,0,40mb, Żelechów- 9j.a, 0,12mb, Kosów-1j.a, 0,15mb, Maciejowice-2ja, Biała Podlaska- 2j.a.,Adamów -2j.a,Kock-4j.a, Stoczek W-39j.a, 0,40mb, Stoczek Ł-12j.a, 0,10mb, Łuków-10j.a, 0,10mb, Radzyń- 7j.a, 0,10mb, Węgrów- 80j.a, 0,60mb; nab. 3312/04 Akta spraw : Wydział Odwoławczy: z Sądu Gr. W Sokołowie 54j,a, 0,45 mb, Sąd Gr. W Siedlcach 82 j.a. 0,75 mb, nab. 3868/08 - 691 j.a 4,00 mb Wydział Rejestru Handlowego 1917-1955, nab. 3916/09 - 2 j.a. (akta Komornika No 331/22, apelacja AC 447/18), nab. 4059/09 - 2 ja. Akta sprawy K 410/26, Akta komornika Niedźwiedzkiego na powiat węgrowski 649/26, nab. 4225/10 - 21 j.a 0,80 mb repertoria i skorowidze komornika rewiru łukowskiego 1917-1935, nab. 4307/2011 - 17 j.a. 0,25 mb sprawy C 1933
Wydzielono w 2002r zespół nr 1569 Sąd Okręgowy w Siedlcach 1945-1950 liczący 779 j.a, 6,00 mb, W 2010 dokonano korekty rozmiaru z 26 482 na 41 327 j.a., w 2011- zinw. 723 ja.2,10 mb

Amount of archival material

41344

0

4783

117.54

0.00

1.15

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -