Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - [1895] 1917-1939 [1975]
- brak danych - 1917 - 1939
1975 - 1975
- brak danych - częściowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 2946 j.a nab. 2852, 2978, 3273, 3276 3279, 3301, 3302, 3312, 3868, 3916,4059, 4225
inwentarz kartkowy roboczy No 8713 j.a.
bez ewidencji No 4783 j.a.
inne pomoce No 12000 j.a. ( typowne do brakowania)
spis roboczy Yes 19928 j.a. ZoSIA
- brak danych - Zewidencjonowana część (28 894 j.a. Stan na 31.12.2011): 12000 spis akt typowanych do brakowania, inwentarze robocze (kartkowe i tabele WORD) 11687 j.a. , spis zdawczo-odbiorczy 2946 j.a. 22,29 mb, inwentarz elektroniczny 15535 j.a. (stan na 31.12.2015)
Zespół zawiera pomoce ewidencyjne – repertoria, skorowidze, wykazy, terminarze, księgi opłat itp. Oraz akta spraw prowadzonych we wszystkich wydziałach sądu.
Akta osobowe pracowników - 629 j.a. - spis zdawczo-odbiorczy
Nab. 3273/04 Rep.C 1918-19, Rep.JK 1938, skor. C 1931, Skor. II inst. 1932, Rep akt os. 1917-1975, Dz. Kanc. 1937-38
nab. 3276/04, 3279/04 - akta osobowe personelu sądów (623 j.a.)
Wydział Rejestru Handlowego 1921-1968 - 291 j.a. 1,85 mb ; Wydział Odwoławczy 1919- 1948 - og. 243j.a, 2,30 mb: Sobolew -26 j.a. 0,25mb, Garwolin - 49j.a.,0,40mb, Żelechów- 9j.a, 0,12mb, Kosów-1j.a, 0,15mb, Maciejowice-2ja, Biała Podlaska- 2j.a.,Adamów -2j.a,Kock-4j.a, Stoczek W-39j.a, 0,40mb, Stoczek Ł-12j.a, 0,10mb, Łuków-10j.a, 0,10mb, Radzyń- 7j.a, 0,10mb, Węgrów- 80j.a, 0,60mb; nab. 3312/04 Akta spraw : Wydział Odwoławczy: z Sądu Gr. W Sokołowie 54j,a, 0,45 mb, Sąd Gr. W Siedlcach 82 j.a. 0,75 mb, nab. 3868/08 - 691 j.a 4,00 mb Wydział Rejestru Handlowego 1917-1955, nab. 3916/09 - 2 j.a. (akta Komornika No 331/22, apelacja AC 447/18), nab. 4059/09 - 2 ja. Akta sprawy K 410/26, Akta komornika Niedźwiedzkiego na powiat węgrowski 649/26, nab. 4225/10 - 21 j.a 0,80 mb repertoria i skorowidze komornika rewiru łukowskiego 1917-1935, nab. 4307/2011 - 17 j.a. 0,25 mb sprawy C 1933
Wydzielono w 2002r zespół nr 1569 Sąd Okręgowy w Siedlcach 1945-1950 liczący 779 j.a, 6,00 mb, W 2010 dokonano korekty rozmiaru z 26 482 na 41 327 j.a., w 2011- zinw. 723 ja.2,10 mb
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Repertoria i skorowidze 0 0
1.1 Wydziału cywilnego 0 0
1.2 Wydziału karnego 0 0
1.3 Komornika 0 0
1.4 Wydziału karno-skarbowego 0 0
2 Akta Rejestru Handlowego 0 0
2.1 Akta rejestrowe tom I 0 0
2.2 Akta rejestrowe tom II 0 0
2.3 Akta rejestrowe tom III 0 0
2.4 Akta rejestrowe tom IV 0 0
2.5 Akta rejestrowe tom V 0 0
2.6 Akta rejestrowe tom VI 0 0
2.7 Akta rejestrowe tom VII 0 0
2.8 Akta rejestrowe tom VIII 0 0
2.9 Akta rejestrowe tom IX 0 0
2.10 Akta rejestrowe tom X 0 0
2.11 Akta rejestrowe tom XI 0 0
2.12 Akta rejestrowe tom XII 0 0
2.13 Akta rejestrowe tom XIII 0 0
187 Sprawy karne 1918 0 0
187.3 Sekcja III sprawy K 0 0
188 Sprawy cywilne odwoławcze 1918 0 0
189 Sprawy cywilne incydentalne 1918 0 0
191 Sprawy cywilne ogólne 1919 0 0
191.4 Sekcja IV 0 0
192 Sprawy karne 1919 0 0
192.1 Sekcja I sprawy K 0 0
192.3 Sekcja III sprawy K 0 0
192.4 Sekcja III sprawy AK 0 0
193 Akta Komornika przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1919 0 0
193.1 Akta Komornika Gustawa Paluszyńskiego 0 0
195 Sprawy cywilne zobowiązań 1919 0 0
196 Sprawy cywilne o zaopatrzenie w klauzulę egzekucyjną A 1919 0 0
197 Sprawy cywilne dotyczące testamentów 1919 0 0
198 Sprawy cywilne odwoławcze 1919 0 0
199 Sprawy cywilne incydentalne 1919 0 0
201 Sprawy cywilne ogólne 1920 0 0
201.1 Sekcja I 0 0
201.3 Sekcja III 0 0
201.4 Sekcja IV 0 0
202 Sprawy karne 1920 0 0
202.1 Sekcja I sprawy K 0 0
202.2 Sekcja II sprawy K 0 0
202.4 Sekcja III sprawy K 0 0
203 Akta Komornika przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1920 0 0
203.1 Akta Komornika Gustawa Paluszyńskiego 0 0
203.5 Akta Komornika Stanisława Olędzkiego 0 0
205 Sprawy cywilne zobowiązań 1920 0 0
205.6 Sekcja VI 0 0
206 Sprawy cywilne o zaopatrzenie w klauzulę egzekucyjną A 1920 0 0
207 Sprawy cywilne dotyczące testamentów 1920 0 0
208 Sprawy cywilne odwoławcze 1920 0 0
211 Sprawy cywilne ogólne 1921 0 0
211.4 Sekcja IV 0 0
212 Sprawy karne 1921 0 0
212.1 Sekcja I sprawy K 0 0
212.2 Sekcja II sprawy JK 0 0
212.3 Sekcja II sprawy K 0 0
212.4 Sekcja III sprawy K 0 0
213 Akta Komornika przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1921 0 0
213.1 Akta Komornika Gustawa Paluszyńskiego 0 0
214 Sprawy cywilne odwoławcze 1921 0 0
215 Sprawy cywilne zobowiązań 1921 0 0
216 Sprawy cywilne o zaopatrzenie w klauzulę egzekucyjną A 1921 0 0
217 Sprawy cywilne dotyczące testamentów 1921 0 0
221 Sprawy cywilne ogólne 1922 0 0
221.4 Sekcja IV 0 0
222 Sprawy karne 1922 0 0
222.1 Sekcja I sprawy K 0 0
222.2 Sekcja II sprawy JK 0 0
222.3 Sekcja II sprawy K 0 0
222.4 Sekcja III sprawy K 0 0
223 Akta Komornika przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1922 0 0
223.1 Akta Komornika Gustawa Paluszyńskiego 0 0
224 Sprawy cywilne odwoławcze 1922 0 0
225 Sprawy cywilne zobowiązań 1922 0 0
225.6 Sekcja VI 0 0
226 Sprawy cywilne o zaopatrzenie w klauzulę egzekucyjną A 1922 0 0
227 Sprawy cywilne dotyczące testamentów 1922 0 0
231 Sprawy cywilne ogólne 1923 0 0
231.4 Sekcja IV 0 0
232 Sprawy karne 1923 0 0
232.1 Sekcja I sprawy K 0 0
232.3 Sekcja II sprawy K 0 0
232.4 Sekcja III sprawy K 0 0
233 Akta Komornika przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1923 0 0
233.1 Akta Komornika Gustawa Paluszyńskiego 0 0
234 Sprawy cywilne odwoławcze 1923 0 0
235 Sprawy cywilne zobowiązań 1923 0 0
235.6 Sekcja VI 0 0
236 Sprawy cywilne o zaopatrzenie w klauzulę egzekucyjną A 1923 0 0
237 Sprawy cywilne dotyczące testamentów 1923 0 0
241 Sprawy cywilne ogólne 1924 0 0
241.4 Sekcja IV 0 0
242 Sprawy karne 1924 0 0
242.1 Sekcja I sprawy K 0 0
242.3 Sekcja II sprawy K 0 0
242.4 Sekcja III sprawy K 0 0
243 Akta Komornika przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1924 0 0
243.1 Akta Komornika Gustawa Paluszyńskiego 0 0
244 Akta cywilne odwoławcze 1924 0 0
244.2 Sekcja II 0 0
245 Sprawy cywilne zobowiązań 1924 0 0
246 Sprawy cywilne o zaopatrzenie w klauzulę egzekucyjną A 1924 0 0
247 Sprawy cywilne dotyczące testamentów 1924 0 0
251 Sprawy cywilne ogólne 1925 0 0
251.4 Sekcja IV 0 0
251.5 Sekcja V 0 0
252 Sprawy karne 1925 0 0
252.1 Sekcja I sprawy K 0 0
252.3 Sekcja II sprawy K 0 0
252.4 Sekcja III sprawy K 0 0
253 Akta Komornika przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1925 0 0
253.1 Akta Komornika Gustawa Paluszyńskiego 0 0
253.3 Akta Komornika Telesfora Górczyńskiego 0 0
255 Sprawy cywilne zobowiązań 1925 0 0
255.6 Sekcja VI 0 0
257 Sprawy cywilne dotyczące testamentów 1925 0 0
261 Akta cywilne ogólne 1926 0 0
261.4 Sekcja IV 0 0
262 Sprawy karne 1926 0 0
262.1 Sekcja I sprawy K 0 0
262.3 Sekcja II sprawy K 0 0
262.4 Sekcja III sprawy K 0 0
263 Akta Komornika przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1926 0 0
263.1 Akta Komornika Gustawa Paluszyńskiego 0 0
263.2 Akta Komornika Wiktora Kielaka 0 0
263.3 Akta Komornika Telesfora Górczyńskiego 0 0
263.5 Akta komornika Stanisława Olędzkiego 0 0
264 Sprawy cywilne odwoławcze 1926 0 0
264.1 Akta cywilne ogólne C 0 0
265 Sprawy cywilne zobowiązań 1926 0 0
265.4 Sekcja IV 0 0
266 Akta Wydziału Rejestru Handlowego 0 0
266.1 Akta rejestrowe 0 0
267 Sprawy cywilne dotyczące testamentów 1926 0 0
271 Sprawy cywilne ogólne 1927 0 0
271.4 Sekcja IV 0 0
272 Sprawy karne 1927 0 0
272.1 Sekcja I sprawy K 0 0
272.3 Sekcja II sprawy K 0 0
272.4 Sekcja II sprawy UK 0 0
272.5 Sekcja I sprawy UK 0 0
272.6 Sekcja III sprawy K 0 0
272.7 Sekcja III sprawy UK 0 0
273 Akta Komornika przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1927 0 0
273.1 Akta Komornika Gustawa Paluszyńskiego 0 0
273.2 Akta Komornika Wiktora Kielaka 0 0
273.3 Akta Komornika Telesfora Górczyńskiego 0 0
273.5 Akta Komornika Stanisława Olędzkiego 0 0
273.6 Akta Komornika Władysława Kryńskiego 0 0
274 Sprawy cywilne odwoławcze 1927 0 0
275 Sprawy cywilne zobowiązań 1927 0 0
275.4 Sekcja IV 0 0
277 Sprawy karno-skarbowe 1927 0 0
278 Sprawy cywilne dotyczące testamentów 1927 0 0
281 Sprawy cywilne ogólne 1928 0 0
282 Sprawy karne 1928 0 0
282.1 Sekcja I sprawy K 0 0
282.2 Sekcja II sprawy K 0 0
282.3 Sekcja III sprawy K 0 0
282.4 Sekcja I sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
282.5 Sekcja II sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
282.6 Sekcja III sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
282.7 Sprawy karno skarbowe KS 0 0
283 Akta Komornika przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1928 0 0
283.1 Akta Komornika Gustawa Paluszyńskiego 0 0
283.2 Akta Komornika Wiktora Kielaka 0 0
283.3 Akta Komornika Telesfora Górczyńskiego 0 0
283.4 Akta Komornika Stefana Niedźwiedzkiego 0 0
283.5 Akta Komornika Stanisława Olędzkiego 0 0
285 Sprawy cywilne zobowiązań 1928 0 0
285.4 Sekcja IV 0 0
286 Sprawy cywilne o zaopatrzenie w klauzulę egzekucyjną A 1928 0 0
287 Sprawy cywilne dotyczące testamentów 1928 0 0
288 Sprawy cywilne odwoławcze 1928 0 0
291 Sprawy cywilne ogólne 1929 0 0
291.2 Sekcja II 0 0
291.4 Sekcja IV 0 0
292 Sprawy karne 1929 0 0
292.1 Sekcja I sprawy K 0 0
292.2 Sekcja II sprawy K 0 0
292.3 Sekcja III sprawy K 0 0
292.4 Sekcja I sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
292.5 Sekcja II sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
292.6 Sekcja III sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
292.7 Sprawy karno skarbowe KS 0 0
293 Akta Komornika przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1929 0 0
293.1 Akta Komornika Gustawa Paluszyńskiego 0 0
293.2 Akta Komornika Wiktora Kielaka 0 0
293.5 Akta komornika Stanisława Olędzkiego 0 0
295 Sprawy cywilne zobowiązań 1929 0 0
295.4 Sekcja IV 0 0
297 Sprawy cywilne dotyczące testamentów 1929 0 0
301 Sprawy cywilne ogólne 1930 0 0
301.2 Sekcja II 0 0
301.4 Sekcja IV 0 0
302 Sprawy karne 1930 0 0
302.1 Sekcja I sprawy K 0 0
302.2 Sekcja II sprawy K 0 0
302.3 Sekcja III sprawy K 0 0
302.4 Sekcja I sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
302.5 Sekcja II sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
302.6 Sekcja III sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
302.7 Sprawy karno skarbowe KS 0 0
304 Sprawy cywilne odwoławcze 1930 0 0
305 Sprawy cywilne zobowiązań 1930 0 0
306 Sprawy cywilne o zaopatrzenie w klauzulę egzekucyjną A 1930 0 0
307 Sprawy cywilne dotyczące testamentów 1930 0 0
311 Sprawy cywilne ogólne 1931 0 0
312 Sprawy karne 1931 0 0
312.1 Sekcja I sprawy K 0 0
312.2 Sekcja II sprawy K 0 0
312.3 Sekcja III sprawy K 0 0
312.4 Sekcja I sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
312.5 Sekcja II sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
312.6 Sekcja III sprawy postępownaia uproszczonego UK 0 0
312.7 Sprawy karno skarbowe KS 0 0
314 Sprawy cywilne odwoławcze 1931 0 0
321 Sprawy cywilne ogólne 1932 0 0
322 Sprawy karne 1932 0 0
322.1 Sekcja I sprawy K 0 0
322.2 Sekcja II sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
324 Sprawy cywilne odwoławcze 1932 0 0
324.1 Sekcja I 0 0
332 Sprawy karne 1933 0 0
332.1 Sekcja I sprawy K 0 0
332.2 Sekcja II sprawy postępowania uproszczonego UK 0 0
332.3 Sekcja III 0 0
334 Sprawy cywilne odwoławcze 1933 0 0
338 Sprawy karne odwoławcze 1933 0 0
338.4 Sekcja IV 0 0
341 Sprawy cywilne uproszczone CJ 1934 0 0
342 Sprawy karne 1934 0 0
342.1 Sekcja I sprawy K 0 0
342.2 Sekcja II sprawy JK 0 0
343 Sprawy cywilne ogólne 1934 0 0
344 Sprawy cywilne odwoławcze 1934 0 0
347 Sprawy karno-skarbowe 1934 0 0
351 Sprawy cywilne 1935 0 0
351.2 Sekcja II 0 0
352 Sprawy karne 1935 0 0
352.1 Sekcja I sprawy K 0 0
352.2 Sekcja II sprawy JK 0 0
352.3 Sprawy karno skarbowe KS 0 0
354 Sprawy cywilne odwoławcze 1935 0 0
354.2 Sekcja II 0 0
356 Sprawy cywilne o zaopatrzenie w klauzulę egzekucyjną A 1935 0 0
357 Sprawy karno-skarbowe 1935 0 0
358 Sprawy cywilne uproszczone CJ 1935 0 0
361 Sprawy cywilne ogólne 1936 0 0
362 Sprawy karne 1936 0 0
362.1 Sekcja I sprawy K 0 0
362.2 Sekcja II sprawy JK 0 0
363 Sprawy cywilne układowe 1936 0 0
364 Sprawy cywilne odwoławcze 1936 0 0
367 Sprawy karno-skarbowe 1936 0 0
368 Sprawy cywilne uproszczone CJ 1936 0 0
371 Sprawy cywilne ogólne 1937 0 0
372 Sprawy karne 1937 0 0
372.1 Sekcja I sprawy K 0 0
372.2 Sekcja II sprawy JK 0 0
374 Sprawy cywilne odwoławcze 1937 0 0
377 Sprawy karno-skarbowe 1937 0 0
378 Sprawy cywilne uproszczone CJ 1937 0 0
381 Sprawy cywilne ogólne 1938 0 0
382 Sprawy karne 1938 0 0
382.1 Sekcja I sprawy K 0 0
382.2 Sekcja II sprawy JK 0 0
387 Sprawy karno-skarbowe 1938 0 0
388 Sprawy cywilne uproszczone CJ 1938 0 0
391 Sprawy cywilne ogólne 1939 0 0
392 Sprawy karne 1939 0 0
392.1 Sekcja I sprawy K 0 0
392.2 Sekcja II sprawy JK 0 0
397 Sprawy karno-skarbowe 1939 0 0
398 Sprawy cywilne uproszczone CJ 1939 0 0
399 Import 0 0
399.1 Import z dnia 2017-11-07 13:46 0 0
399.2 Import z dnia 2017-11-07 13:55 0 0
399.3 Import z dnia 2017-11-07 13:55 0 0
399.4 Import z dnia 2017-11-07 13:57 0 0
399.5 Import z dnia 2017-11-07 14:00 0 0
399.6 Import z dnia 2017-11-07 14:03 0 0
399.7 import 0 0

Amount of archival material

41344

0

4783

117.54

0.00

1.15

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -