Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Powiatowy w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1973-1975
- brak danych - 1973 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 28 j.a.T.39
Urząd Powiatowy w Siedlcach działał od końca 1973 roku do maja 1975 roku. Miał siedzibę w Siedlcach ul. Konarskiego 2. Status prawny- administracja ogólna. Zakres terytorialny działania - powiat siedlecki obejmujący gminy Kotuń, Mokobody, Mordy (miasto-gmina), Paprotnia, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn Poduchowny. UP w Siedlcach powołano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz.U. nr 47 z 1973 r., poz. 280). Z końcem grudnia 1973 r. przestało działać Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Jego kompetencje przejął Naczelnik Powiatu, który wykonywał swoje zadania poprzez Urząd Powiatowy. Urząd posiadał uprawnienia w zakresie planowania społeczno-gospodarczego, ustalania budżetów, kontroli jednostek administracyjnych podległych Urzędowi, kontroli jednostek kulturalnych, szkół, stowarzyszeń, zakładów produkcyjnych itp. Działał w oparciu o statut organizacyjny. Naczelnikowi Powiatu podporządkowane były także jednostki organizacyjne nie wchodzące w skład Urzędu Powiatowego, a mianowicie: Powiatowy Zarząd Dróg i Ulic, Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji, Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych, Powiatowy Zakład Weterynarii, Powiatowa Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin, Zespół Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku oraz Powiatowy Zespół Urbanistyczny. Urząd Powiatowy w Siedlcach zakończył działalność po wprowadzeniu kolejnych zmian w podziale administracyjnym kraju w maju 1975 r., kiedy zlikwidowano powiaty. Siedlce stały się siedzibą nowoutworzonego województwa siedleckiego. Zarządzenie naczelnika powiatu o tymczasowym zakresie działania 1973 sygn. 1, rejestr wniosków i postulatów 1973 sygn2, analiza ruchu budowlanego 1973 sygn. 3, organizacja i zakres działania wydziału 1973, 1974 sygn. 4, 9, program rozwoju budownictwa wiejskiego 1973 sygn.5, Ogólne zasady pracy i płac 1974 sygn.6, Sprawozdania statystyczne dot. spraw osobowych 1974 sygn. 7, Rejestr stowarzyszeń [1974-1975] sygn. 8, kontrola i instruktaż jednostek podległych 1974 sygn. 10, sprawy różne (szkolenia, narady 1974) sygn.11, zbiórki publiczne 1974 sygn.12, sprawy konsularne (spadkowe, groby żołnierzy ACz)1974-1975 sygn.13, 23, odtwarzanie i ustalanie treści akt USC 1974, 1975 sygn.14, 22, zmiana imion i nazwisk 1974, 1975 sygn.15, 20, sprawy obywatelstwa 1974 sygn.16, pozwolenia na zgromadzenia 1974, 1975 sygn. 17, 21stowarzyszenia (wykaz, protokóły) 1974, 1975 sygn.18, 24, korespondencja poufna (dot. kościołów, klasztorów) 1974 sygn.26, nadzór nad działalnością USC 1974-1975 sygn. 27-28 Uwaga: sygn. 25 vacat, wybory do Sejmu i WRN w Siedlcach 1976 - przesunięta do zespołu 1117 jako sygn. 7 W 2009 r. skorygowano zawyżony rozmiar w mb. (było 1 mb), przesunięto sygn. 25 do zespołu 1117, dopisano 2 odnalezione jednostki (sygn. 27-28)

Amount of archival material

27

27

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -