Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1925-1956
- brak danych - 1925 - 1956
Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Warszawskiego w Siedlcach; Warszawski Okręg Lasów Państwowych w Siedlcach częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes 314 j.a.T.24
Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach została powołana na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 30.12. 1924 o organizacji lasów państwowych (Dz. U RP nr 119 poz. 1079) zmienionym Rozporządzeniem Prezydenta RP z 3.12. 1930r (Dz. U.nr 86 poz. 66) i funkcjonowały do końca 1949r. W latach 1945-1949 aktotwórca nosił nazwę Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Warszawskiego w Siedlcach. Wg Rozporządzenia RM z 16.01.1925 obejmowała powiaty augustowski, białostocki, bielski (z wyłączeniem kilku gmin), kolneński, łomżyński, ostrołęcki, ostrowski, sokólski, suwalski, szczuczyński, wysokomazowiecki z woj.. Białostockiego, powiaty bialski, konstantynowski, łukowski, radzyński, siedlecki, sokołowski, włodawski, węgrowski, z woj. lubelskiego.Na mocy Ustawy o państwowym gospodarstwie leśnym z dnia 20 grudnia 1949 (Dz. U. nr 63 poz. 494), Rozporządzenia Ministra Leśnictwa z 27 grudnia 1949r w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych (Dz. U. nr 63 poz. 510) oraz Zarządzeń Ministra Leśnictwa z 30 grudnia 1949r (MP nr 9 poz. 82, 83) powołane zostały przedsiębiorstwa lasów państwowych, Centralny Zarząd Lasów Państwowych i rejony lasów państwowych w tym Rejon Lasów Państwowych z siedzibą w Siedlcach. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 1 stycznia 1951r w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu rejonowych przedsiębiorstw lasów państwowych (MP 1951 nr 39 poz. 477) powołanych zostały 16 okręgów lasów państwowych, w tym Warszawski Okręg Lasów Państwowych z siedzibą w Siedlcach. Posługiwał się pieczęcią Warszawski Okręg Lasów Państwowych w Siedlcach. W latach 1945-1949 organem naczelnym była Naczelna Dyrekcja Lasów, od 1950r Centralny Zarząd Lasów Państwowych. I. Działalność Dyrekcji Lasów Państwowych w latach 1925-1939 sygn. 1-29, II. Działalność DLP oraz Warszawskiego Okręgu Lasów Państwowych w Siedlcach w latach 1944-1956, 1. Sprawy personalne sygn. 30-40, 2. Finanse sygn. 41-49, 3. Zarzadzenia sygn. 50-65, 4. Działalność produkcyjna i ochrona przyrody sygn. 66-119, 5. Planowanie sygn. 120-153, 6. Sprawozdania rachunkowe sygn. 154-205, 7. Sprawy ogólne sygn. 206-275, parcelacja majątków 1920-1938 sygn. 276-277, akta w sprawie dzierżaw 1920-1941 sygn. 278-290, eksmisja z młyna 1926-1930 sygn. 291, sprawy budowlane (na terenie lasów) 1929-1955 sygn. 292-299, plany i sprawozdania finansowe 1944-1952 sygn. 300-303, obchody święta Dzień Lasu 1948 sygn. 304, wynalazczość 1955 sygn. 304, społeczna inspekcja pracy 1955-1956 sygn. 306, (doinwentaryzowany dopływ z AP Radom): likwidacja umów na dzierżawę rybołówstwa 1931-1939 s.307, Cegielnia w Tyśmienicy 1932-1938 sygn.308, sprawa samowolnego wyrębu lasu pocerkiewnego Lubień 1921-1938 sygn.309, sprawa należności za pobrane drzewo 1930-1939 sygn. 310-311, 313, egzekucja długu z osady młyńskiej Kozera 1936-1938 sygn. 312, mapa (dwa arkusze) Nadleśnictwa Urle 1940 z pismem o odnalezieniu mapy w 1989 sygn. 314 wg zapisu w inwentarzu wybrakowano 57 j.a. Część akt do konserwacji

Amount of archival material

314

314

0

3.45

3.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -