^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dane statystyczne /ludności, areału gruntów, posiadanego inwentarza/.

Archiwum Państwowe w Siedlcach
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1842-1867

1842 - 1867
- brak danych -
- brak danych -
N. 34 - brak danych -
poszyt - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -