Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Witkowski Wiktor pisarz aktowy departamentu siedleckiego

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1810-1818
- brak danych - 1810 - 1818
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz książkowy Yes 18 j.a.T.4
Organizację notariatu w początkowym okresie normowała ustawa notarialna dla Księstwa Warszawskiego z 1808 roku. Wprowadziła ona podział na : pisarzy aktowych ( działających przy Sądzie Apelacyjnych w Warszawie, którzy swoje czynności mogli wykonywać na terenie całego kraju ), rejentów kancelarii ziemiańskiej ( działających przy Trybunałach Cywilnych , wykonujących czynności notarialne w okręgu Trybunału ) i rejentów ( notariuszy ) kancelarii okręgowych ( działających przy Sądach Pokoju i na ich terenie spełniających swoje funkcje ). Ustawy hipoteczne z 1818 r. i 1825 r. zniosły funkcję pisarzy aktowych i zmieniły nazwę notariuszy urzędujących przy hipotekach na rejentów okręgowych. Zwierzchnictwo nad notariatem sprawowała Komisja Rządowa Sprawiedliwości a bezpośredni nadzór odpowiednie sądy.
Reforma sądownictwa w Królestwie Polskim przeprowadzona w 1875 r. wprowadziła także w życie rosyjską ustawę notarialną z 1866 r. i na jej podstawie wprowadzono podział notariuszy na urzędujących przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych i sądów pokoju. Notariuszy mianowała Izba Sądowa Warszawska na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego. Jako urzędowy wprowadzono język rosyjski. Wyżej wymienione przepisy ( ze zmianami ) obowiązywały do 1934 r., kiedy to na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 27 X 1933 r. wprowadzono jednolite dla całego kraju prawo o notariacie. Określiło ono prawa i obowiązki notariuszy oraz powołało do życia izbę notarialną i radę notarialną. Przepisy te obowiązywały do 1952 r., kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 V 1951 r. „ Prawo o notariacie” zlikwidowano prywatne kancelarie notarialne powołując do życia Państwowe Biura Notarialne, działające przy Sądach Powiatowych.
Notariusze byli urzędnikami publicznymi, którzy działali w interesie państwa jednocześnie ich działalność miała charakter prywatnoprawny pobierali bowiem wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności.
- Akta notarialne 1810 – 1818 sygn. 1 – 16
- Repertorium 1815 – 1818 sygn. 17
- Skorowidz 1810 – 1817 sygn. 18
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/99/0/-/1 Dokumenty. Księga I-a roku 1810 [Akta notarialne od numeru 1 do numeru 146] 1810-1810 0
62/99/0/-/2 Volumen 2-gi. Księga 1sza z roku 1811 [Akta notarialne od numeru 1 do numeru 196] 1811-1811 0
62/99/0/-/3 Volumen 2-gi. Księga 2-ga z roku 1811-go [Akta notarialne od numeru 197 do numeru 328] 1811-1811 0
62/99/0/-/4 Volumen 3. Księga [nieczytelne] z roku 1812 [Akta notarialne od numeru 1 do numeru 203] 1812-1812 0
62/99/0/-/5 Volumen 3. Księga 2 z roku 1812 [Akta notarialne od numeru 204 do numeru 247] 1812-1812 0
62/99/0/-/6 Volumen 4. Księga 1 z roku 1813 [Akta notarialne od numeru 1 do numeru 103] 1813-1813 0
62/99/0/-/7 Volumen 4. Księga 2 z roku 1813 [Akta notarialne od numeru 104 do numeru 185] 1813-1813 0
62/99/0/-/8 Volumen [nieczytelne]. Księga 1 z roku 1814 [Akta notarialne od numeru 1 do numeru 112] 1814-1814 0
62/99/0/-/9 Volumen 5ty. Księga Druga z roku 1814 [Akta notarialne od numeru 113 do numeru 212] 1814-1814 0
62/99/0/-/10 Volumen 6ty. Księga Isza z roku 1815 [Akta notarialne od numeru 1 do numeru 174] 1815-1815 0
62/99/0/-/11 Volumin 6ty. Księga 2ga z roku 1815 [Akta notarialne od numeru 175 do numeru 307] 1815-1815 0
62/99/0/-/12 Volumin 7my. Księga Pierwsza z roku 1816 [Akta notarialne od numeru 1 do numeru 195] 1816-1816 0
62/99/0/-/13 [Akta notarialne od numeru 196 do numeru 343] 1816-1816 0
62/99/0/-/14 Volumen 8. Księga 1sza [Akta notarialne od numeru 1 do numeru 366] 1817-1817 0
62/99/0/-/15 Volumen 8my. Księga 2ga z roku 1817 [Akta notarialne od numeru 367 do numeru 674] 1817-1817 0
1 2

Amount of archival material

18

18

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -