Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
62/632/0 Vacat- zbiór fotokopii- włączono do zbiorów bibliotecznych 0
62/733/0 vacat - Narodowy Spis Powszechny - nie znaleziony w czasie skontrum 0
62/1322/0 vacat - Sąd Gminny w Sadolesiu - włączony do zespołu numer 65 0
62/532/0 vacat - Akta gminy Łysów - dołączony do zespołu Nr 93 0
62/1247/0 vacat - Sąd Gminny w Grębkowie - włączony do zespołu numer 2 0
62/148/0 vacat - Wydział Hipoteczny w Węgrowie - dołączono do zespołu Nr 149 0
62/283/0 vacat - Oddział Pocztowy Siedleckiej Kolei - nie znaleziony w czasie skontrum 0
62/316/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlcach - patrz Nr 639 0
62/449/0 vacat - Sąd Gminny w Sokołowie Podlaskim -patrz zespół 1254 0
62/330/0 vacat - Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Siedleckiego - włączony do zespołu 1293 0
62/680/0 vacat - Cesarsko - Niemiecki Sąd Okręgowy w Węgrowie - nie znaleziony w czasie skontrum 0
62/1316/0 vacat - Sąd Gminny w Stoczku Węgrowskim - włączony do zespołu nr 1245 0
62/722/0 vacat - Akta wyborcze Urzędu Miejskiego w Łukowie - nie odnaleziono w czasie skontrum 0
62/1228/0 vacat- Sąd Pokoju w Żelechowie- akta zespołu włączono do zespołu 1234 0
62/270/0 vacat - Komunalna Kasa Oszczędności w Siedlcach - błędnie wpisany - patrz Nr 251 0
62/448/0 vacat - Komisarz Sądowy Powiatu Węgrowskiego - akta włączone do zespołu nr 451 0
62/664/0 vacat - Akta gminy w Dobrem powiat mińskomazowiecki - nie odnaleziono w czasie skontrum 0
62/1248/0 vacat - Sąd Gminny w Korytnicy Węgrowskiej - zespół włączony do zespołu nr 6 0
62/1321/0 vacat - Sąd Gminny w Miedznej powiat Węgrów - włączony do zespołu 1245 0
62/5/0 vacat - Komornik Sądu Grodzkiego w Węgrowie - włączony do zespołu nr 1832 0
62/1099/0 vacat - Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Przesmyki - włączony do zespołu 1355 0
62/1102/0 vacat - Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Paprotnia - włączony do zespołu 1355 0
62/24/0 vacat - Chmurkowski A. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach - nie znaleziony w czasie skontrum 0
62/524/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skibniewie - dołączono do zespołu Nr 1167 0
62/1143/0 vacat - Akta wyborcze miasta i gminy w Stoczku Łukowskim - akta opracowane z zespołem 1144 0
62/1226/0 vacat - Sąd Gminny w Starejwsi powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 6 0
62/1323/0 vacat - Sąd Gminny w Prostyni powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 65 0
62/1324/0 vacat - Sąd Gminny w Sadownem powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 65 0
62/1101/0 vacat - Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Miedzna - włączony do zespołu 1355 0
62/1198/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrówku - dołączono do zespołu Nr 691 0
62/1319/0 vacat - Sąd Gminny w Kamieńczyku powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 65 0
62/1320/0 vacat - Sąd Gminny w Płatkownicy powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 65 0
62/676/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołaszynie - błędnie wpisany, przeniesiony pod Nr 56 0
62/761/0 vacat - Wybory do rad narodowych w Łukowie - akta przesunięte do zespołu 1354 0
62/1317/0 vacat - Sąd Gminny w Łojkach powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 65 0
62/1318/0 vacat - Sąd Gminny w Łochowie powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 1245 0
62/157/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymsko - katolickiej w Bojmiu - akta podłączono do parafii Oleksin Nr 203 0
62/41/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kotuniu - podłączono do zespołu 203 - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Oleksinie 0
62/514/0 vacat - Sąd Powiatowy w Siedlcach - zawierał akta Sądu Grodzkiego w Siedlcach - dołączony do zespołu Nr 475 0
62/518/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Liwie powiat Węgrów - patrz Nr 697 0
62/649/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łukowie - mylnie wpisany - patrz Nr 548 0
62/1271/0 vacat- Sędzia Śledczy przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach- zespół włączony do zespołu nr 1 0
62/460/0 vacat - Komornik Sądu Grodzkiego w Stoczku Węgrowskim - włączono do zespołu nr 1314 - Sąd Grodzki w Stoczku Węgrowskim 0
62/554/0 vacat - Kancelaria notariusza Jeziorowskiego w Czyżewie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży 0
62/757/0 vacat - Akta wyborcze miasta i gminy Żelechów - akta przesunięte do zespołów nr 1208, 1310, 1352 0
62/1800/0 Vacat - Tłok pieczętny magistratu miasta Łukowa - włączony do zespołu 709 Akta miasta Łukowa 0
62/95/0 vacat - Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych - włączony do zespołu nr 73 Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach 0
62/309/0 vacat - Kreisamt in Ostrolenka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/465/0 vacat - Komornicy 2 rewiru Sądu Grodzkiego w Chełmie - dołączony do "Zbioru akt komorników" Nr 1283 0
62/468/0 vacat - Komornik Sądu Grodzkiego w Międzyrzecu Podlaskim - przeniesiony do "Zbiory akt komorników" Nr 1283 0
62/1773/0 vacat - Trybunał Cywilny I Instancji w Radomiu - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe w Radomiu zespół 58/204/36 0
62/748/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ładzyniu - błędnie wpisany, zespół ten jest pod Nr 573 0
62/21/0 vacat -Wierzbicki L. komornik przy Sądzie Pokoju w Sokołowie Podlaskim - akta włączone do zespołu 451 0
62/38/0 vacat - Komornik 2 Okręgu w Siedlcach - zawierał akta komorników należące do zespołów Nr 7 i 20 0
62/347/0 vacat - Akta gminy Andrzejewo - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/350/0 vacat - Akta gminy Jasienica - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/354/0 vacat - Akta gminy Godlewo - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/357/0 vacat - Akta gminy Komorowo - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/421/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/424/0 vacat - Akta gminy Czerwin - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/425/0 vacat - Akta gminy Goworowo - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/427/0 vacat - Akta gminy Lelis - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/428/0 vacat - Akta gminy Myszyniec - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/430/0 vacat - Akta gminy Troszyn - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/456/0 vacat - Komornik 2 rewiru Sądu Grodzkiego w Opolu Lubelskim - przeniesiony do "Zbioru akt komorników" Nr1283 0
62/482/0 vacat - Zarząd Powiatowy Ostrołęcki - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/489/0 vacat - Ostrołęcki Urząd Skarbowy - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/1149/0 vacat - Sąd Gminny w Domanicach - włączono do zespołu nr 34 - Sąd Gminny 4 Okręgu Powiatu Siedleckiego 0
62/307/0 vacat - Towarzystwo Żydowskie w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/349/0 vacat - Akta gminy Brańszczyk - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/356/0 vacat - Akta gminy Małkinia - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/426/0 vacat - Akta gminy Kadzidło - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/429/0 vacat - Akta gminy Rzekuń - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/567/0 vacat - Urząd Gminy Lelis - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/568/0 vacat - Urząd Gminy Czerwin - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/569/0 vacat - Urząd Gminy Czarnica - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/775/0 vacat - Wybory do rad narodowych i referendum w gminie Korczew - akta przesunięte do zespołu nr 1354 0
62/59/0 vacat- Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Łosicach - akta włączono do zespołu 1221 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łosicach 0
62/306/0 vacat - Akta gminy Piski - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/308/0 vacat - Kasa Miejska w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/337/0 vacat - Siedlecki Gubernialny Urząd Fabryczny - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/348/0 vacat - Akta gminy Boguty - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/341/0 vacat - Akta gminy Poręby - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/461/0 vacat - Sąd Grodzki w Sokołowie [ poprzednio błędnie Powiatowy] podłączono do Sądu Grodzkiego w Sokołowie Podlaskim Nr zesp. 546 0
62/472/0 vacat - Komornik przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim - przeniesiony do "Zbioru akt komorników" Nr 1283 0
62/480/0 vacat - Starszy Strażnik Odcinka w Andrzejewie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/340/0 vacat - Inspektor Drogowy powiatu ostrołęckiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/444/0 vacat - Komornik przy Sądzie Okręgowym w Białej Podlaskiej - przeniesiony do "Zbioru akt komorników" Nr 1283 0
62/1227/0 vacat - Sąd Gminny w Wodyniach powiat Siedlce - włączony do zespołu nr 35 - Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Siedleckiego 0
62/37/0 vacat - Komornik 1 Okręgu w Siedlcach - zawierał akta komorników należące do zespołów Nr 10, 9, 7, 20 0
62/462/0 vacat - Komornicy Sądu Grodzkiego w Warszawie, poprzednio błędnie: Sąd Grodzki w Warszawie - podłączono do "Zbioru akt komorników"Nr 1283 0
62/479/0 vacat - Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Ostrowskiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/660/0 vacat - Urząd Powiatowy w Łukowie - jest opracowany razem w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie Nr zespołu 401 0
62/49/0 vacat - Akta miasta Ostrów Mazowiecka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/313/0 vacat - Akta miasta Ostrów Mazowiecka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/339/0 vacat - Inspektor Szkolny w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/355/0 vacat - Akta gminy Zaremby Kościelne - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/494/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/1313/0 vacat - Referendum i wybory do rady narodowej w Woli Mysłowskiej - akta przesunięte do zespołu nr 1310 0
62/278/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
1 2 3 ... 19 20