Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
62/1801/0 Akta gminy Wiśniew powiat Siedlce 1885-1930 0
62/1802/0 Akta notariusza Aleksandra Wierzbowskiego w Mińsku Mazowieckim 1939-1944 0
62/1803/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabowie Szlacheckim powiat Ryki 1971-1971 0
62/1804/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach [1921-1951] 1975-2006 0
62/1805/0 Zespół Szkół Rolniczych w Miętnem [1948-1976] 1977-1991 0
62/1806/0 Akta notariusza Hilarego Domagalskiego przy Sądzie Pokoju miasta Sierpc 1896, 1898 0
62/1807/0 Urząd Gminy w Bielanach 1991-1993 0
62/1808/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przywózkach powiat Sokołów Podlaski 1958-1959 0
62/1809/0 Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Jedlance 1959-2004 0
62/1810/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Garwolinie 1965-1974 0
62/1811/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Łosicach 1965-1974 0
62/1812/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Mińsku Mazowieckim 1965-1974 0
62/1813/0 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim 1967-1975 0
62/1814/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Węgrowie 1966-1975 0
62/1815/0 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Siedlcach [1905-1957] 1965-1992 0
62/1816/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Siedlcach 1945-1950 0
62/1817/0 Akta Rejonowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2009-2009 0
62/1818/0 Sąd Pokoju Okręgu Siennickiego 1853-1854 0
62/1819/0 Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu Warszawskiego Oddział w Siedlcach 1951-1993 0
62/1820/0 Wojewódzki Szpital Zespolony w Siedlcach [1967] 1975-2010 [2012] 0
62/1821/0 Węgrowski Ośrodek Kultury 1975-1986 0
62/1822/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Łukowskiego, Radzyńskiego i Garwolińskiego 1908-1911 0
62/1823/0 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach 1944-1947 0
62/1824/0 Urząd Rejonowy w Węgrowie 1990-1998 0
62/1825/0 Diecezjalny Komitet Charytatywno-Społeczny w Siedlcach [1980-1983] 1984-1989 0
62/1826/0 Gminna Rada Narodowa w Wiśniewie powiat Siedlce 1946-1953 0
62/1827/0 Zakład Budowlany Lasów Państwowych w Iganiach 1992-1994 0
62/1828/0 Ośrodek Remontowo- Budowlany Lasów Państwowych w Siedlcach 1978-1994 0
62/1829/0 Ośrodek Transportu Leśnego w Siedlcach 1961-1992 0
62/1830/0 Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim 1975-1998 0
62/1831/0 Sokołowski Ośrodek Kultury 1964-1985 0
62/1832/0 Sąd Grodzki w Węgrowie 1929-1939 [1940-1945] 0
62/1833/0 Zbiór Zygmunta Bittnera 1924-1954 0
62/1834/0 Prokurator Siedleckiego Sądu Okręgowego 1904-1915 [1916-1917] 0
62/1835/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach [1957-1974] 1975-1998 [2000] 0
62/1836/0 Zakłady Mięsne w Łukowie 1969-1989 0
62/1837/0 Szpital Miejski w Siedlcach 1938-1989 0
62/1838/0 Państwowa Komisja Weryfikacyjna dla Legalizacji Wyników Tajnego Nauczania w Łukowie 1944-1945 0
62/1839/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Cegłowie powiat Mińsk Mazowiecki 1906-1916 0
62/1840/0 Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Siedlcach 1983-1989 0
62/1841/0 Zarząd Gminny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Zbuczynie Poduchownym 1981-1981 0
62/1842/0 Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Gabriela Narutowicza w Siedlcach 1921-2004 0
62/1843/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Skórcu powiat Siedlce 1909-1916 0
62/1844/0 Zbiór Krystyny Rudnickiej, siedleckiej poetki, pisarki II połowa XX wieku 0
62/1845/0 Sanatorium dla Chorych Piersiowych w Rudce 1908-1950 0
62/1846/0 Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze w Rudce 1950-1976 0
62/1847/0 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Rudce [1975] 1976-1980 0
62/1848/0 Huta Szkła Czechy 1952-2001 0
62/1849/0 Sąd Grodzki w Węgrowie 1945-1947 0
62/1850/0 Sąd Grodzki w Łosicach 1940-1945 0
62/1851/0 Wojewódzki Zespół Metodyczny Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 1975-1998 0
62/1852/0 Zbiór Antoniego Prokopiaka 1977-1984 0
62/1853/0 Dar Pawła Ambroziaka [Spuścizna po generale broni Jerzym Skalskim] 1984-2005 0
62/1854/0 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim 1983-1988 0
62/1855/0 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Siedlcach [1945-1975] 1975-1999 0
62/1856/0 Akta notariusza Ignacego Dmowskiego w Żelechowie 1905-1924 0
62/1857/0 Akta notariusza Antoniego Piaskowskiego w Żelechowie 1901-1904 0
62/1858/0 Akta notariusza Tadeusza Makowskiego w Garwolinie 1938-1939 0
62/1859/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Czerwonce powiat Węgrów 1911-1916 0
62/1860/0 Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Siedlcach 1997-1998 0
62/1861/0 Starszy Strażnik Stoczkowskiego Rewiru Powiatu Węgrowskiego 1915 0
62/1862/0 Starszy Strażnik Liwskiego Rewiru Powiatu Węgrowskiego 1914-1915 0
62/1863/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skrzeszewie powiat Sokołów Podlaski 1971 0
62/1864/0 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach 1993-1998 [1999] 0
62/1865/0 Zbiór akt nauczycieli z terenu działania Archiwum Państwowego w Siedlcach 1917-1965 0
62/1866/0 Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Gołębiówce 1956-2003 0
62/1867/0 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krynicy 1958-1975 0
62/1868/0 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kurowicach 1963-1996 0
62/1869/0 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Leśniczówce 1959-1999 0
62/1870/0 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Miastkowie 1944-1992 0
62/1871/0 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ostrówku 1974-1975 0
62/1872/0 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ruchnie 1957-1998 0
62/1873/0 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Seroczynie 1959-1996 0
62/1874/0 Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Siedlcach 1950-2000 0
62/1875/0 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żelechowie 1954-1996 0
62/1876/0 Zbiór Adama Krzeskiego, siedleckiego kolekcjonera 1982-2010 0
62/1877/0 Wojewódzka Komisja do spraw Uwłaszczenia przy Wojewodzie Siedleckim [1972] 1975-1992 0
62/1878/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wiśniewie powiat Siedlce 1929, 1931 0
62/1879/0 Dar Muzeum Okręgowego w Siedlcach XVII-XX w 0
62/1880/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Mińsku Mazowieckim 1912-1916 0
62/1881/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Jakubowie powiat Mińsk Mazowiecki 1912-1916 0
62/1882/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Kiczkach powiat Mińsk Mazowiecki 1912-1916 0
62/1883/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzesku powiat Siedlce 1912-1916 0
62/1884/0 Narodowy Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Łukowie 1976-1987 0
62/1885/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Łukowie 1987-2000 [2001-2005] 0
62/1886/0 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Siedlcach 1992-2007 0
62/1887/0 Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Nowych Groszkach 1920-2013 0
62/1888/0 Spuścizna Janusza Drwęskiego, więźnia obozu koncentracyjnego Sachsenhausen 1940-1952 0
62/1889/0 Redakcja "Kurier Siedlecki" 1998-2003 0
62/1890/0 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Zarząd Oddziału w Siedlcach 1989-2012 0
62/1891/0 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód "Mewa- Kamień" Koło w Mińsku Mazowieckim 1989-2012 0
62/1892/0 Zbiór Tadeusza Krawczaka 1863 0
62/1893/0 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Siedlcach [1949-1956] 1956-1975 0
62/1894/0 Środowisko Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego "Zenona" 34 pułku piechoty 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej [1943] 1992-2013 0
62/1895/0 Związek Komunalny Sokołów Podlaski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim 1996-2014 0
62/1896/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Wojewódzki w Siedlcach [1946-1975] 1975-1990 [1991-2013] 0
62/1897/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Powiatowy w Łukowie 1951-1975 [1978] 0
62/1898/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sądzie Wojewódzkim w Siedlcach 1979-1989 0
62/1899/0 Prokuratura Rejonowa w Węgrowie 1977-1989 0
62/1900/0 Sąd Wojewódzki w Siedlcach 1975-1991 0
1 ... 17 18 19 20