Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
62/101/0 Damięcki Adam rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej 1868-1872 0
62/102/0 Modrzewski Ludwik rejent Kancelarii Ziemiańskiej województwa podlaskiego 1822-1836 0
62/103/0 Szczawiński August rejent Kancelarii Ziemiańskiej województwa podlaskiego 1829-1855 0
62/104/0 Trojanowski Feliks rejent Kancelarii Ziemiańskiej województwa podlaskiego 1837-1854 0
62/105/0 Skawiński Franciszek rejent Kancelarii Ziemiańskiej w Siedlcach 1855-1858 0
62/106/0 Rostkowski Stanisław rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni lubelskiej 1855-1869 0
62/107/0 Wroński Bronisław rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni lubelskiej 1858-1870 0
62/108/0 Wrotnowski Andrzej rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej 1869-1876 0
62/109/0 Bielawski Feliks rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej 1872-1876 0
62/110/0 Rylski Ludwik rejent Kancelarii Ziemiańskiej w Siedlcach 1872-1875 0
62/111/0 Wojciechowski Lucjan rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej 1876-1876 0
62/112/0 Łagowski Władysław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Siedlcach 1876-1885 0
62/113/0 Krasowski Władysław rejent Kancelarii Ziemiańskiej w Siedlcach 1870-1908 0
62/114/0 Rościszewski Romuald notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1876-1915 0
62/115/0 Szpadkowski Oktawian notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1877-1888 0
62/116/0 Grochowski Władysław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Siedlcach 1888-1894 0
62/117/0 Beczkowicz Wacław notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1895-1912 0
62/118/0 Miłkowski Julian rejent Kancelarii Okręgu Siedleckiego 1866-1906 0
62/119/0 Raczyński Wacław notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1918-1933 0
62/120/0 Proniewicz Aleksander notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1908-1915 0
62/121/0 Sudra Władysław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Siedlcach 1907-1936 0
62/122/0 Egierszdorff Stanisław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Siedlcach 1915-1933 0
62/123/0 Brodziński Bronisław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Siedlcach 1915-1919 0
62/124/0 Karpiński Aleksander notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Siedlcach 1912-1915 0
62/125/0 Szumański Władysław notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1919-1949 0
62/126/0 Cejsztein Emilian notariusz Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1891-1893 0
62/127/0 Dziewulski Saturnin rejent Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1876-1886 0
62/128/0 Gorazdowski Bolesław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1895-1925 0
62/129/0 Rytel Walenty rejent Kancelarii Hipotecznej powiatu węgrowskiego [urzędujący w Sokołowie Podlaskim] 1827-1844 0
62/130/0 Piesiewicz Antoni notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1916-1925 0
62/131/0 Podbielski Ignacy rejent okręgu węgrowskiego 1872-1873 0
62/132/0 Piesiewicz Antoni notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju w Węgrowie 1918-1919 0
62/133/0 Saniewski Jan rejent kancelarii powiatu sokołowskiego 1840-1875 0
62/134/0 Izdebski Wojciech rejent Kancelarii Okręgu Węgrowskiego w Węgrowie 1844-1850 0
62/135/0 Żaboklicki Piotr pisarz aktowy powiatu węgrowskiego [urzędujący w Liwie] 1810-1842 [1843-1848] 0
62/136/0 Chiżyński Franciszek rejent przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1847-1854 0
62/137/0 Przewóski Antoni rejent Okręgu Węgrowskiego [1810-1823] 1838-1850 0
62/138/0 Stępkowski Maksymilian notariusz w Sokołowie Podlaskim 1887-1890 0
62/139/0 Stępkowski Feliks rejent Kancelarii przy Sądzie Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1872-1876 0
62/140/0 Jastrzębski Polikarp notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1854-1873 0
62/141/0 Żymirski Piotr rejent Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim [urzędujący w Węgrowie] 1874-1876 0
62/142/0 Beczkowicz Wacław notariusz Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1894-1895 0
62/143/0 Łagowski Franciszek notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie [1871] 1876-1895 0
62/144/0 Dąbrowski Aleksander notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1889-1912 0
62/145/0 Nowacki Leon notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1911-1931 0
62/146/0 Roguski Franciszek pisarz aktowy powiatu węgrowskiego 1810-1823 [1843] 0
62/147/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy w Łukowie 1932-1939 0
62/148/0 vacat - Wydział Hipoteczny w Węgrowie - dołączono do zespołu Nr 149 0
62/149/0 Wydział Hipoteczny Trybunału Cywilnego w Siedlcach 1820-1856 0
62/150/0 Urząd Konserwatora Hipotek przy Trybunale Cywilnym Województwa Podlaskiego w Siedlcach 1810-1825 0
62/151/0 Varia 1702-1851 0
62/152/0 Hipoteka w Siedlcach 1822-1990 20409
62/153/0 Urząd Gubernialny Siedlecki do Spraw Włościańskich [1903] 1910-1914 [1933] 0
62/154/0 Siedlecki Gubernialny Zarząd Żandarmerii 1876-1914 0
62/155/0 Siedlecki Powiatowy Zarząd Żandarmerii 1900-1915 0
62/156/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Czołomyjach powiat Siedlce 1875-1914 0
62/157/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymsko - katolickiej w Bojmiu - akta podłączono do parafii Oleksin Nr 203 0
62/158/0 Powiatowy Urząd Informacji i Propagandy w Siedlcach 1944-1947 0
62/159/0 Siedlecki Miejski Zarząd Policyjny 1906-1915 0
62/160/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Węgrowskiego 1864-1915 0
62/161/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Sokołowskiego 1864-1915 0
62/162/0 Siedlecki Komitet Ochrony Lasów 1898-1913 [1915] 0
62/163/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sokołowie Podlaskim 1919-1927 0
62/164/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Łukowie 1945-1950 0
62/165/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zbuczynie Poduchownym powiat Siedlce 1961-1972 0
62/166/0 Akta stanu cywilnego gminy Wierzbno powiat Węgrów 1810-1825 387
62/167/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarnowie powiat Łuków 1955-1959 [1960-1961] 0
62/168/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Czerwonce Liwskiej powiat Węgrów 1826-1916 1555
62/169/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Węgrowie [1683-1810] 1826-1936 0
62/170/0 Obwodowy Urząd Miar w Siedlcach 1940-1944 0
62/171/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Siedlcach 1951-1976 0
62/172/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Domanicach powiat Siedlce 1826-1916 [1934] 4990
62/173/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Górkach powiat Łosice 1826-1864 1713
62/174/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Grębkowie powiat Węgrów 1826-1914 4705
62/175/0 Akta gminy Prawda powiat Łuków 1864-1954 [1957] 0
62/176/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Hołubli powiat Siedlce 1826-1875 477
62/177/0 Komisje wyborcze do rad narodowych z województwa siedleckiego z wyborów z dnia 9 grudnia 1973 roku 1973-1973 0
62/178/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1836, 1885-1913 877
62/179/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1836 137
62/180/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kamionnej powiat Węgrów [1766-1810] 1826-1914 9509
62/181/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kopciach powiat Węgrów 1826-1914 4434
62/182/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Kornicy powiat Łosice 1826-1872 1153
62/183/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Korytnicy powiat Węgrów 1826-1916 8289
62/184/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Okrzei powiat Łuków 1864-1916, 1922 3719
62/185/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Kosowie Lackim powiat Sokołów Podlaski [1815] 1827-1914 3051
62/186/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Liwie powiat Węgrów 1826-1916 [1945] 5179
62/187/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łosicach 1826-1865 1575
62/188/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łosicach 1826-1865 120
62/189/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej pod wezwaniem Świętego Michała w Łosicach 1826-1833 146
62/190/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Łosicach 1829-1860 861
62/191/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Łysowie powiat Łosice 1826-1874 572
62/192/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Miedznej powiat Węgrów 1826-1915 9934
62/193/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mokobodach powiat Siedlce 1826-1916 4781
62/194/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mokobodach powiat Siedlce 1827-1914 1128
62/195/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mordach powiat Siedlce 1826-1916 [1928] 1949
62/196/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mordach powiat Siedlce 1826-1912 792
62/197/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Mostowie powiat Łosice 1826-1856 464
62/198/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Mszannie powiat Łosice 1826-1873 783
62/199/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Niemojkach powiat Łosice 1826-1865 1834
62/200/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Niwiskach powiat Siedlce 1826-1915 [1931] 9707
1 2 3 4 ... 19 20