^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Ewangelickiego Okręgu Suwałki w Powiecie Dąbrowskim Obwodzie i Gubernii Augustowskiey na Rok 1839.

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1839-1839

1839 - 1839
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
mikrofilm C. 2747
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -