^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Ewangelickiego Okręgu Suwałki w Powiecie Dąbrowskim Obwodzie i Gubernii Augustowskiey na Rok 1839.

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1839-1839

1839 - 1839
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
- brak danych -
110 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie C. 2747
mikrofilm C. 2747
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Suwałki -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta małżeństw -
Akta urodzeń -
Akta zgonów -

Javascript support needed to browse indexes