^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodziń, Małżeństw i Zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1852

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1852-1852

1852 - 1852
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
mikrofilm C. 2543
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -