^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1862

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 12
- brak danych -
1862-1862

1862 - 1862
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
80 - brak danych -
320x210 Tak
całkowicie CS 1608
mikrofilm CS 1608
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Sereje -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta małżeństw -
Akta urodzeń -
Akta zgonów -

Javascript support needed to browse indexes