^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1853

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1853-1853

1853 - 1853
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - 46
- brak danych - Tak
całkowicie C. 2544
mikrofilm C. 2544
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Sereje -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta małżeństw -
Akta urodzeń -
Akta zgonów -

Javascript support needed to browse indexes