^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1855

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1855-1855

1855 - 1855
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
mikrofilm C. 2546
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -