Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-reformowanej w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1850-1912
- brak danych - 1850 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1850-1912, 62 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1853-1907, 46 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/196/0/2/46 Dokumenty k aktam graždanskogo sostojanija Serejskogo Ev.-reformatskogo prichoda za 1907 god 1907-1907 11
63/196/0/2/45 Dokumenty k aktam graždanskogo sostojanija Serejskogo Evangeličesko-Reformatskoga prichoda za 1902 god 1902-1902 9
63/196/0/2/44 Dokumenty k aktam graždanskogo sostojanija o brakosočetavšichsja Serejskogo Evangeličesko-Reformatskoga prichoda za 1901 god 1901-1901 7
63/196/0/2/43 Dokumenty k Aktom graždanskogo sostojanija o brakosočetavšichsja Serejskogo Evangel.-Reformat. prichoda za 1900 god 1900-1900 10
63/196/0/2/42 Dokumenty k aktam graždanskogo sostojanija o brakosočetavšichsja Evangeličesko-Reformatskoga Prichoda v Serejach za 1899 god 1899-1899 14
63/196/0/2/41 Dokumenty k aktam o brakosočetani Serejskago Evangeličesko-Reformatskoga Prichoda za 1898 god 1898-1898 14
63/196/0/2/40 Dokumenty k Aktam graždanskogo Sostojanija o brakosočetavšichsja v serejskom evangeličesko-reformatskom Prichode za 1897 g. 1897-1897 10
63/196/0/2/39 Dokumenty k Aktam graždanskogo Sostojanija o brakosočetavšichsja v serejskom evangeličesko-reformatskom Prichode za 1896 g. 1896-1896 7
63/196/0/2/38 Dokumenty k aktam graždanskogo Sostojanija o brakosočetavšichsja serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1895 g. 1895-1895 6
63/196/0/2/37 Dokumenty k Aktam graždanskogo Sostojanija serejskogo Evang.-Reformat. Prichoda o brakosočetavšichsja za 1895 g. 1895-1895 12
63/196/0/2/36 Dokumenty k Aktam o brakosočetavšichsja serejskogo Evangeličesko-Reformat. Prichoda za 1894 g. 1894-1894 15
63/196/0/2/35 Dokumenty k Aktam graždanskogo sostojanija serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1893 god 1893-1893 8
63/196/0/2/34 Dokumenty k Aktam graždanskogo sostojanija serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1892 god 1892-1892 10
63/196/0/2/33 Dokumenty k aktam graždanskogo sostojanija serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1891 god 1891-1891 15
63/196/0/2/32 Dokumenty k aktam graždanskogo sostojanija o brakosočetavšichsja v 1890 g. 1890-1890 14
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

108

108

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -